Tác giả Hoàng Gia Huy

Danh sách bài viết của tác giả Hoàng Gia Huy tại mitom.ink

Thông tin về tác giả:

Tên Hoàng Gia Huy
Slogan Chào các bạn, mình là Hoàng Gia Huy, hiện mình đang làm việc tại trang web mitom.ink. Mình có nhiệm vụ tạo ra các chương trình phát sóng phù hợp với nhu cầu của khán giả, quản lý kế hoạch phát sóng và lịch trình trực tiếp.